Släktforskningens dag 18 mars

Släktföreningen Huss deltar i Släktforskningens dag 18 mars på Ålsta folkhögskola i Fränsta. Vi deltar som medarrangör när Ålsta folkhögskola arrangerar Släktforskningens dag i Fränsta. Förutom vår förening och Ålsta folkhögskola deltar Medelpads hembygdsförbund, Föreningen