Föreningen

Släktföreningen Huss bildades 1926. Antalet medlemmar är cirka 250 personer. Det totala antalet ättlingar som hittats är fler än 18.000!

När föreningen bildades låg det i tiden att slå vakt om sitt namn. De tre Hussar som tog initiativet – Gunnar, Harald och Gustaf – hade sina rötter i Lövånger, Umeå respektive Domsjö. En var generaldirektör, en var apotekare och en var bankkamrer.

Ett släktmöte hålls minst vart tredje år. Det senaste var i juni 2016 på Scandic Foresta i Lidingö.

Protokoll från släktmötena åren 2012 – 2001

Verksamhetsberättelser 2012–2001

Verksamhetsberättelse 2017

 

Släktbladet Vi Hussar

Tidigare trycktes ett blad 1-2 gånger per år. Ny teknik och nya media tillåter en digital information till medlemmarna och till en betydligt lägre kostnad. Läs mer om släktbladet under ”Släktbladet Vi Hussar” i navigeringsmenyn.

 

Släktmärke

Släktens symbol utformades på fyrtiotalet. Märket finns i föreningens logotyp som vi använder bland annat på vår hemsida. Märket finns också att köpa som nål eller brosch. Bilden här intill visar broschen med släktmärket.

SläktmärkeNålen och broschen kostar i förgyllt skick 100 kr per styck. Emaljerade kostar de 40 kronor per styck. Använd kontaktinformationen under ”Kontakt” i navigeringsmenyn om du vill investera i dessa.

 

Släktböcker

”Vi Hussar”, författad av Arvid Huss, gavs ut 1964. Uppföljaren ”Vi Hussar II” gavs ut 2001. Den första krönikan finns inte längre att köpa från föreningen, men möjligen kan man hitta den på antikvariat. Den nyaste krönikan finns fortfarande att köpa hos föreningen till priset 100 kr om man är medlem i föreningen.

En digital version av släktens stamtavla efter anfadern Erik Nilsson Huss kommer att erbjudas till försäljning under 2017. Medlemmar kommer att kunna köpa en DVD-skiva eller en USB-sticka till ett mycket förmånligt pris.

 

Adress, organisationsnummer och bankgiro

Föreningens postadress är Släktföreningen Huss, c/o Jan Söderström, V:a Storgatan 21 B, 661 30 Säffle. Organisationsnummer 802001-5056. Bankgiro 174-0760 (SEB).

Styrelse

Släktmötet väljer ordförande och 7-9 ledamöter. Dessa har sina uppdrag fram till nästa ordinarie släktmöte. Två revisorer och två revisorssuppleanter ...
Läs Mer

Stadgar

De aktuella stadgarna är från 2001. Föreningens ändamål är att verka för sammanhållningen inom släkten och utforska släktens historia. § ...
Läs Mer

Kontakt

Släktföreningen Huss Organisationsnummer 802001-5056 Bankgiro 174-0760 (SEB) Kontakta styrelsen ...
Läs Mer

Bli medlem

Varför ska man vara med i släktens förening? Även om man gillar att vara en Huss, behöver man väl inte ...
Läs Mer