Jubileumsmötet på Foresta

Till släktföreningens 90-årsjubileum 18 juni anslöt ett knappt 40-tal medlemmar för medlemsmöte och middag under trivsamma former. Under medlemsmötet valdes nya funktionärer i föreningen. Jubileumsdagen inleddes med lunch. Efter lunchen erbjöds deltagarna att antingen vandra