Från styrelsen

Verksamheten 2018 är igång och 2017 har lagts till handlingarna. Läs gärna verksamhetsberättelsen här på vår hemsida. Det ekonomiska utfallet publicerar vi inte på hemsidan eftersom sidan är helt öppen, men utfallet blev positivt. Styrelsen