Årsavgift 2018

Vår förenings verksamhet är starkt beroende av medlemmarnas årsavgift. Vi har visserligen en del inkomster från vårt värdepappersinnehav, men vi har också fasta utgifter för vår grundläggande administration, främst i form av vår hemsida men