Jubileumsfilmen – ett stycke släkthistoria

Den trettio minuter långa jubileumsfilmen, som hedrar minnet av Hussarnas stamfader Erik Nilsson Huss, finns nu tillgänglig. Titta på den här.